Ras yr Iaith – Gorffennaf 4-6, 2018

Diolch yn Fawr! (1)

Diolch yn Fawr i bawb bu wrthi’n trefnu’r Ras, yn rhedeg y Ras, yn gwirfoddoli gyda’r Ras, yn ffilmio’r Ras, yn noddi’r Ras gan FWYNHAU’R Ras. Gyda’n gilydd rydym yn gryf! Ymlaen i 2020!

Neges Baton Ras yr Iaith – y baton hwn gafodd ei basio o dref i dref, o redwyr i redwyr, yn cynrychioli’r iaith Gymraeg yn cael ei basio ymlaen o genhedlaeth i genhedlaeth. Y tu fewn i’r baton roedd neges. Ysgrifennwyd y neges gan Elena Brown, gwirfoddolwraig gyda Menter Iaith Sir Ddinbych. Y teimlad oedd ei bod yn gwneud synnwyr i gael gwirfoddolwr yn ei ysgrifennu gan bod parhad yr iaith Gymraeg yn dibynnu’n helaeth ar ein gwirfoddolwyr o ddydd i ddydd. Dechreuodd y Ras yn answyddogol ar faes Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ar Orffennaf 3ydd, a gweddus oedd cael merch o sir Ddinbych i’w hysgrifennu – diolch yn fawr iawn Elena!

Darllenwyd cynnwys y neges ar ben ei thaith ar Orffennaf 6ed, yng nghysgod gogoneddus Castell Caerffili gan brif swyddog Menter Iaith Caerffili, Lowri Jones. Gwelir gynnwys y neges isod.
Baton yr Iaith
Neges y Ras 2018
RasyrIaith_Flyer_2018_C_v5_CYM

Diolch yn fawr i Mentrau Iaith Cymru am eu gwaith ymarferol yn trefnu llawer o’r Ras eleni yn 2018. Mae ein diolchiadau i’r Mentrau Iaith unigol lle bydd y Ras yn ymweld â’u trefi – Menter Iaith Fflint a Wrecsam; Menter Iaith Bangor Menter Iaith Môn; Menter Iaith Conwy; Hunaniaith; Cered – Menter Iaith Ceredigion; Menter Iaith Sir Benfro; Menter Gorllewin Sir Gâr; Menter Bro Dinefwr; Menter Cwm Gwendraeth Elli; Menter Brycheiniog a Maesyfed; Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot; Menter Iaith Abertawe; Menter Iaith Bro Ogwr; a Menter Caerffili

 

 

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Y Redadeg - ras yt iaith Llydaw, wedi penderfynu ar lwybr bras 2020! Dechrau yn Karaez (canol y wlad) gorffen yn Gw… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Bu 'ras' arall wrthi yng Ngwlad y Basg - @GeraintThomas86 yw enillydd #tourdefrance eleni! Llongyfarchiadau ENFAWR!!!!
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Gwisgo melyn i ddathlu buddugoliaeth Geraint Thomas yn y #TDF2018 Wrth gwrs roedd @RasyrIaith yn gwybod nôl yn 201… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis