Ras yr Iaith – Gorffennaf 4-6, 2018

RasyrIaith_Flyer_2018_C_v5_CYM

Diolch yn fawr i Mentrau Iaith Cymru am eu gwaith ymarferol yn trefnu llawer o’r Ras eleni yn 2018. Mae ein diolchiadau i’r Mentrau Iaith unigol lle bydd y Ras yn ymweld â’u trefi – Menter Iaith Fflint a Wrecsam; Menter Iaith Bangor Menter Iaith Môn; Menter Iaith Conwy; Hunaniaith; Cered – Menter Iaith Ceredigion; Menter Iaith Sir Benfro; Menter Gorllewin Sir Gâr; Menter Bro Dinefwr; Menter Cwm Gwendraeth Elli; Menter Brycheiniog a Maesyfed; Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot; Menter Iaith Abertawe; Menter Iaith Bro Ogwr; a Menter Caerffili

 

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Cyfarfod stiwardiaid cymal #Aberystwyth, 7.00 nos Fercher yma 20/6 yn yr Hwb, Penparcau. Cyfarfod y cymal syth wedy… twitter.com/i/web/status/1…
Thank you Insurance Centre Wales for sponsoring the town’s leg of Ras yr Iaith 2018. If your business would like t… twitter.com/i/web/status/1…
Diolch i Ganolfan Yswiriant Cymru, Aberystwyth am noddi cymal y dref o Ras yr Iaith 2018. Os hoffech chi noddi he… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis