Croeso i wefan Ras yr Iaith – rhedeg dros y Gymraeg

Diolch yn Fawr! (1)

Ras123

Helpwch ni i godi arian at iechyd cymunedol yng Nghymru mewn 1, 2, 3! Mwy yma

—————————————————————————————————————–

*Gohirio Ras yr Iaith 2020* 

Mae Rhedadeg cyf ar y cyd gyda Mentrau Iaith Cymru wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i ohirio Ras yr Iaith 2020.

Yng nghanol yr ansicrwydd sydd ynghylch y Firws Corona dros y misoedd nesaf, penderfynwyd i ohirio’r Ras am eleni. Roedd trefniadau yn mynd rhagddynt, i gynnal Ras yr Iaith mewn nifer o drefi ar draws Cymru ar Orffennaf 7, 8 a 9fed eleni, ond roedd y penderfyniad hwn yn anochel.

Cadwch eich llygaid yn agored ar gyfer cadarnhau dyddiadau ar gyfer Ras yr Iaith 2021!

———————————————————————————————————————————————————————

Diolch yn fawr i Mentrau Iaith Cymru am eu gwaith ymarferol yn trefnu llawer o’r Ras yn 2018. Mae ein diolchiadau i’r Mentrau Iaith unigol lle bydd y Ras yn ymweld â’u trefi – Menter Iaith Fflint a Wrecsam; Menter Iaith Bangor Menter Iaith Môn; Menter Iaith Conwy; Hunaniaith; Cered – Menter Iaith Ceredigion; Menter Iaith Sir Benfro; Menter Gorllewin Sir Gâr; Menter Bro Dinefwr; Menter Cwm Gwendraeth Elli; Menter Brycheiniog a Maesyfed; Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot; Menter Iaith Abertawe; Menter Iaith Bro Ogwr; a Menter Caerffili

Bydd y ras nesaf yn cael ei chynnal yn 2020. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth yn hwyrach eleni. Cofiwch gadw llygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Twitter
Mentrau Iaith @mentrauiaith
🇧🇪v🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿HENO - pwy sy'n gyffrous?? Gwranda am y geiriau hyn! pic.twitter.com/21IMkRqkHl
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Roedd yn wych cynrychioli'r iaith Gymraeg a'i diwylliant heddiw yn y #Korrika22 2 wlad, yr un amcan: cynyd… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith @mentrauiaith
Cymraeg hanfodol ar gyfer heddi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Essential words for today (omitted 'llwy bren' intentionally 😉 ) #Cymrutwitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis