Fideo Cân y Ras

Mae fideo can Ras yr Iaith wedi ei gwblhau a dyma fe, mwynhewch a rhannwch!

Gallwch ddarllen rhagor am y Gân gan gynnwys gweld y geiriau a fideos o ganeuon rasus iaith tramor, yma.

Postiwyd yn Newyddion
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis