1,500km ar draws Llydaw – pob hwyl i’r Redadeg!

Ar ddydd Sadwrn 24 Mai 2014 fe gychwynodd y Redadeg – ras yr iaith Lydaweg ym Montroulez.

Dyma’r 4ydd Redadeg ac mae wedi mynd o nerth i nerth bob tro. Eleni byddant yn rhedeg 1,500km o Montroulez i Glomel yng nghannol y wlad. Ar hyd y ffordd bydd pobl o bob oed a chefndir yn rhedeg drwy ddinasoedd mawrion Llydaw gan gynnwys y brifddinas, Roazhon, yna Naoned yn y dwyrain a wedyn Kemper a Brest yn y gorllewin pell. Yn wahanol i Ras yr Iaith a’r Rith yn yr Iwerddon, mae’r Redadeg yn rhedeg yn ddi-stop 24 awr, ddydd a nos!

map_redadeg2014

Pris noddi cilomedr yw 100 neu 200 Euro (sydd yn fwy na £50 Ras yr Iaith!). Ar hyd y llwybr cynhelir cyngherddau, fest noz (twmpathau dawns) a gwerthir crempogau a danteithion eraill. Mae’r Redadeg eleni wedi derbyn nawdd ar hyd y daith gan ysgolion, busnesau preifat, bandiau pibau, mudiadau cydweithredol a theuluoedd. Ymhob Redadeg ceir slogan arbennig. Y slogan eleni yw ‘Brezhoneg ha plijadur‘ (Llydaweg a phleser).

Mae llwyddiant y Llydawyr yn ysbrydoliaeth ac yn her i ni Gymry wrth i ni ddechrau ar ein taith ni yn trefnu Ras yr Iaith.

“Ysgrifenais adroddiad i’r NPLD a bues i’n rhedeg yn y Redadeg yn 2010 ger Pempoull,” meddai Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith. “Hoffwn i’n fawr petai dirprwyaeth o Gymru wedi gallu cefnogi a rhedeg yno eleni, ond mae’r amser yn rhy dynn wrth i ni drefnu Ras yr Iaith a gynhelir ar 20 Mehefin. Ond o gofio fod Llywodraeth Cymru wedi arwyddo Memorandwm o Gydweithio Diwylliannol ac Economaidd gyda Llywodraeth Cyngor Llydaw, yna mae’n druenus nad oes mwy o gydweithio. Hoffem gydweithio gydag unedau iaith a chwaraeon Llywodraeth Cymru er mwyn manteisio ar y cyfle i fynd i Lydaw i ddysgu mwy am y fenter anferthol a phositif yma dros yr iaith, iechyd corfforol a thros gydweithio cymunedol. Hoffwn yn fawr y bydd criw o Gymru’n mynd i’r Redadeg nesa yn 2016,” ategodd Siôn.

I ddilyn y Redadeg ar Twitter yna dilynwch yr hashnod #redadeglive a’r cyfrif Twitter www.twitter.com/Redadeg. Mae map fyw ar dudalen flaen y wefan bellach yn dangos yn union lle mae’r baton ar unrhyw adeg o’r dydd!

Dyma gân a fideo i hyrwyddo’r Redadeg eleni.

 

 

 

 

 

 

 

Tagiwyd: , ,
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Mentrau Iaith @mentrauiaith
#DiwrnodMamiaithRhyngwladol hapus i bawb! Byddwn yn canu'r geiriau "O bydded i'r heniaith barhau" fel un yfory. Bet… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Derbyniodd cylch Meithrin @ysgolyfos (Bro Ogwr) arian i wneud arwyddion trawiadol: "Rydym yn eu caru a'r gwerth mae… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
*Grant* "Derbyniodd Cyfeillion Ysgol Glantwymyn, Mach, grant o £400. Bu'r plant yn seiclo i gynhyrchu Ynni ar gyfer… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis