Cyngerdd am Ddim – Aberystwyth

Bydd croeso i bawb fwynhau cyngherdd am ddim yn Bandstand Aberystwyth ar nos Iau 19 Mehefin.

Cyngedd i ddathlu a hyrwyddo’r Ras yn Aberystwyth yw hon. Mae’n diolch i Gyngor Tref Aberystwyth am eu cefnogaeth i’r Ras. Ceir cyfle i fwynhau rhai o dalentau’r dref o ganu roc i ddawnsio gwerin.

Galwch draw – bydd yn gyfle hyfryd i ddathu’r Gymraeg ac edrych ymlaen at ddyfodiad y Ras y bore trannoeth. Wedi stormydd geirwon y gaeaf mae’n dda gweld fod yr hen Bandstand yn dal i sefyll a bod Promenâd Aberystwyth mor ysbennydd ag erioed.

 

AMSERLEN

7.00    Mellt – grwp roc o Aberystwyth bu hefyd yn perfformio Cân y Ras gyda Dewi Pws. Dilynwch nhw ar trydar, @melltcerdd

7.15    Côr CYD (Côr i bobl sy’n siarad Cymraeg o bobl safon!).

7.35    Parti Dawns Werin Aberystwyth

7.50    Côr ABC – côr lleol llwyddiannus iawn. Dilynwch nhw at trydar: @CorABC1

8.10    Mellt

8.30    Parti Dawns Aberystwyth – twmpath!

 

Postiwyd yn Newyddion
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis