Ysgol Penweddig yn cyflwyno Baton Mentrau Iaith Cymru

Baton Ras yr Iaith

Penweddig yn cyflwyno Baton Mentrau Iaith Cymru

Penweddig yn cyflwyno Baton Mentrau Iaith Cymru

Ysgol Gyfun Penweddig sy’n gyfrifol am greu baton gyntaf erioed Ras yr Iaith. Noddir y Baton gan Fentrau Iaith Cymru a caiff ei phasio o law i law ar hyd daith y Ras o Fachynlleth i Aberteifi ar ddydd Gwener 20 Mehefin 2014.

Gerallt Williams, Pennaeth Adran Dylunio a Thechnoleg yr Ysgol a Wyn Moon o Dole fu’n gyfrifol am y baton, gyda Wyn yn ei naddu a Gerallt yn gyfrifol  am ei haddurno.

“Mae Wyn yn gyn-ddisgybl ym Mhenweddig ac mae ganddo blentyn yn yr ysgol ar hyn o’r bryd a digwyddais son wrtho am y cyfle i Ysgol Penweddig greu baton ar gyfer Ras yr Iaith. Cynigiodd ef greu’r baton a defnyddio coed roedd ef wedi ei gael o’r hen Ysgol Ardwyn, sef safle’r ‘hen’ Benweddig hefyd, wrth gwrs. Aeth Wyn ati i gerfio’r pren derw o hen ddesg o Ysgol Ardwyn ac fe es i ati  wedyn i addurno’r baton gyda logo trisgell Geltaidd y Ras, y flwyddyn ac enw’r noddwyr, Mentrau Iaith Cymru,” esboniodd Gerallt.

“Doedd hi ddim yn hawdd gwneud y gwaith crefft oherwydd siâp cromlin y pren.  Yn ogystal â defnyddio hen bren o Ysgol Ardwyn, mae’r gorffeniad o gŵyr gwennyn leol o Gomins Coch a gedwir gan W.I. Griffiths. Rwy’n falch iawn felly fod naws a hanes lleol a Chymreig cryf i’r baton yma,” esboniodd Gerallt.

“Mae’n bleser ac anrhydedd cael ein gofyn i greu baton pwysig fel hyn – yn enwedig y baton i’r Ras yr Iaith gyntaf erioed. Rydym yn falch fel ysgol o gefnogi menter bwysig bydd yn hybu’r iaith Gymraeg a’n diwylliant – rhywbeth sy’n agos iawn at galon pob person sydd â chyswllt ag Ysgol Penweddig.”

Baton Tafod y Ddraig!

Baton Tafod y Ddraig!

Mae symboliaeth y baton yn amlwg i Emily Cole ar ran Mentrau Iaith Cymru.

“Mae neges y Ras yn glir – rydym am basio’r baton o berson i berson fel fyddwn ni’n pasio’r iaith o berson i berson ac o genhedlaeth i genhedlaeth. Fel Mentrau Iaith Cymru rydym yn arbennig o falch i gefnogi’r Ras. Mae Cered, Menter Iaith Maldwyn, Menter Gorllewin Sir Gâr a Menter Iaith Sir Benfro wedi cydweithio’n agos â’r trefnwyr i sicrhau llwyddiant y Ras. Mae Ras yr Iaith yn fenter uchelgeisiol iawn ac rydym yn edrych ymlaen i ddal yn y baton a chymryd rhan.”

Y tu fewn i’r Baton fydd Cerdd y Ras sydd wedi ei chyfansoddi gan y Prifardd Ceri Wyn Jones sydd o Aberteifi. Felly, mae’n baton bwysig iawn a neges phwysig y tu fewn iddi!

Ymysg y sêr sy’n cefnogi’r Ras mae Dewi Pws Morris a gyfansoddodd ‘Ymlaen, Ymlaen’ cân y Ras a recordiwyd gyda’r grwp ifanc o Aberystwyth, Y Mellt. Caiff y gân ei chlywed o gerbyd y Ras ar hyd y daith. Bydd Dafydd Iwan hefyd yn rhan o seremoni groesawu’r Ras ar Cei Aberteifi am 7.00 nos Wener 20 Mehefin. Bydd y gantores a’r gyflwynwraig boblogaidd, Shân Cothi, hefyd yn ymuno â’r Ras yn Llanbedr Pont Steffan.

Pasiwn y baton, a’r iaith, ymlaen!

 

Tagiwyd: ,
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Wici Cymru @WiciCymru
Wele drefnydd #Wicimedia Euskara / Gwlad y Basg, Galder gyda phoster Cymraeg / Basgeg @MarchGlas @alwynaphuwtwitter.com/i/web/status/1…
urko aiartza @uaiartza
#Korrika2019 A good example of why they’ll never defeat the basques, no matter what they do. pic.twitter.com/So08qSoAT7
Every 2 years a special relay-race occurs in the Basque Country, it's the #KORRIKA! During 10 days, day&night, the… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis