Crysau-T ar werth ac am ddim i Noddwyr km!

Mae crysau-T newydd Ras yr Iaith nawr ar werth – dim ond £5 y crys (pob maint) gyda’r elw yn mynd nôl i’r Ras.

Ond, os ydych yn ddigon hael i noddi km ac yn barod i redeg, yna, gewch chi grys-T am ddim! Gallwch wisgo’r crys lliw melyn cwstard wrth redeg ar hyd lonydd Cymru wrth ddangos eich cefnogaeth i’r iaith Gymraeg.

Mae’r crysau wedi eu noddi gan gwmni bwyd enwog Llaeth y Llan ac mae logo’r cwmni i’w weld yn amlwg ar gefn y crys.

Deian a Rhodri yn y Crysau-T

Deian a Rhodri yn y Crysau-T


“Mae crysau-T y Ras gyntaf wedi profi’n llwyddiannus iawn – dwi’n dal i’w gweld ar hyd y lle dwy flynedd yn hwyrach!” meddai Rhodri Francis o Fenter Iaith Cered sydd i’w weld yn loncian yn aml ar hyd strydoedd Aberystwyth yn yr hen grys.
Crysau T gyda logo Llaeth y Llan

Crysau T gyda logo Llaeth y Llan


Yn ogystal â’r logo trawiadol mae lliw melyn cyfoethog y crys yn gymorth mawr i fodurwyr a siopwyr weld rhedwyr y Ras wrth iddynt redeg ar hyd strydoedd trefi Cymru.

Cael Gafael ar Grys-T

Mae’r crysau mewn meintiau 9-11 oed; 12-13 oed; Bach; Canolig; Mawr; Anferth. Cysylltwch â Siôn Jobbins as post@rasyriaith.cymru os hoffech un. Maent hefyd yn cael eu gwerthu drwy fentrau iaith: Cered Sir Benfro Gorllewin Sir Gâr Dinefwr ac Iwan Hywel ar gyfer y Gogledd yn Mentrau Iaith Cymru yn ganolog.

Sieciau’n daladwy i Rhedadeg Cyf. – y cwmni nid er elw sy’n gweinyddu’r Ras.

A Mwy! Gludyn Ffenest i Noddwyr km

Yn ychwanegol at y crys mae pob noddwr km yn derbyn gludyn am ddim i’w roi yn eu ffenest siop neu ysgol neu gapel i ddangos eu bod yn cefnogi Ras yr Iaith 2016.

Gludyn noddwyr Ras 2016

Gludyn noddwyr Ras 2016

Postiwyd yn Newyddion
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.