Hwyl Ras yr Iaith 2016

‹ Dychwelyd at Grant Ras yr Iaith – £12,000 i’w Hyrwyddo’r Gymraeg!

Hwyl Ras yr Iaith 2016

Hwyl Ras yr Iaith 2016

Hwyl Ras yr Iaith 2016

S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.