Dewi Pws a rhai rhedwyr call yn Llandysul!

‹ Dychwelyd at Grant Ras yr Iaith – £12,000 i’w Hyrwyddo’r Gymraeg!

Dewi Pws a rhai rhedwyr call yn Llandysul!

Dewi Pws a rhai rhedwyr call yn Llandysul!

Dewi Pws a rhai rhedwyr call yn Llandysul!

S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.