Archifau Blog

Englyn Baton Ras yr Iaith

Dyma’r englyn a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer Ras yr Iaith 2014 gan y Prifardd Ceri Wyn Jones o Aberteifi. Darllenwyd yr englyn ar y Cei yn Aberteifi ar derfyn y Ras gyntaf honno ar ddydd Gwener 20 Mehefin 2014.

Postiwyd yn Newyddion

Seremoni Groesawu’r Baton yn Aberteifi

Cafwyd seremoni urddasol, emosiynol ond hefyd di-rodres  i groesawu’r Baton yn haul gwych ar Gei hyfryd Aberteifi am 7.30 nos Wener 20 Mehefin. Llywyddwyd y seremoni gan Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith a ddiolchodd i bawb bu’n rhan o’r Ras

Tagiwyd: , , ,
Postiwyd yn Newyddion

Prifardd o Aberteifi yn sgwennu Neges y Ras

Y Prifardd Ceri Wyn Jones o Aberteifi fydd yn ysgrifennu Neges y Ras. Bydd y neges yma’n cael ei roi y tu fewn i Baton y Ras sy’n cael ei chreu gan Ysgol Gyfun Penweddig. Dyna lle bydd y neges yn aros

Tagiwyd: ,
Postiwyd yn Newyddion

Ysgol Penweddig yn cyflwyno Baton Mentrau Iaith Cymru

Emily Cole, Mentrau Iaith Cymru, “rydym am basio’r baton o berson i berson fel fyddwn ni’n pasio’r iaith o berson i berson ac o genhedlaeth i genhedlaeth”

Tagiwyd: ,
Postiwyd yn Newyddion

Cyngerdd am Ddim – Aberystwyth

Bydd croeso i bawb fwynhau cyngherdd am ddim yn Bandstand Aberystwyth ar nos Iau 19 Mehefin. Cyngedd i ddathlu a hyrwyddo’r Ras yn Aberystwyth yw hon. Mae’n diolch i Gyngor Tref Aberystwyth am eu cefnogaeth i’r Ras. Ceir cyfle i

Postiwyd yn Newyddion

1,500km ar draws Llydaw – pob hwyl i’r Redadeg!

Ar ddydd Sadwrn 24 Mai 2014 fe gychwynodd y Redadeg – ras yr iaith Lydaweg ym Montroulez. Dyma’r 4ydd Redadeg ac mae wedi mynd o nerth i nerth bob tro. Eleni byddant yn rhedeg 1,500km o Montroulez i Glomel yng

Tagiwyd: , ,
Postiwyd yn Newyddion

Bandiau Garddwrn ar Werth – am £1!

Yn ogystal â prynu Crys-T Ras yr Iaith beth am gael gafael ar un o’n bandiau garddwrn ffynci!? Mae bandiau garddwrn o’r fath yn boblogaidd iawn ac yn ffordd syml ac effeithiol o ddangos eich cefnogaeth i’r digwyddiad arloesol yma.

Tagiwyd: ,
Postiwyd yn Newyddion

Crys-T Ras yr Iaith – cyfrannu nid talu!

Mae crys-T Ras yr Iaith ar gael – ‘sdim angen talu, ‘mond cyfrannu! Gan fod ’2013′ arnynt rydym yn eu rhoi am ddim … neu’n hytrach, gofyn yn garedig am gyfraniad Bargen! I gael gafael ar y crys-T lliw cwstard

Tagiwyd:
Postiwyd yn Newyddion

20 Mehefin 2014 – Diwrnod y Ras: 1 Diwrnod – 9 Tref!

Byddwn yn dechrau ym Machynlleth ben bore ac yn gorffen yn Aberteifi fin nos gan redeg drwy 7 tref arall ar hyd y ffordd.

Tagiwyd:
Postiwyd yn Newyddion

Gohirio Ras yr Iaith

Yn dilyn cyfarfod rhwng Ras yr Iaith ac awdurodau’r priffyrdd a’r heddlu ar 21 Awst 2013 cytunwyd i ohirio cynnal y Ras. Roedd y Ras hwyl gyfnewid dros y Gymraeg i’w chynnal rhwng 13 – 15 Medi 2013. Y tebygrwydd

Tagiwyd: , , ,
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Grêt gweld grant @RasyrIaith i @GwylAber yn cael ei gydnabod. Ond gwell fyth gweld gŵyl gerddorol Gymraeg newydd a… twitter.com/i/web/status/1…
Gŵyl Aber @GwylAber
Diolch o galon i @RasyrIaith am gefnogi'r ŵyl. Dyma'r mudiad cyntaf o'n cefnogi, ac yr ysgogiad i ni fynd amdani ❤️ twitter.com/RasyrIaith/sta…
Gŵyl Aber @GwylAber
Gŵyl Aber Gwener, 5 Gorffennaf 2019 Clwb Rygbi Aberystwyth facebook.com/Gŵyl-Aber-5779… pic.twitter.com/97s6TslU48
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis