Cyfrannu

Menter gan garedigion yr iaith ac ar gyfer yr iaith Gymraeg yw’r Ras.

Mae croeso i chi wneud cyfraniad tuag at y Ras os nad ydych yn gallu rhedeg y Ras neu yn ychwanegol at redeg.

Byddwn yn gwerthfawrogi pob cyfraniad a bydd yr arian i gyd yn mynd tuag at cynnal y ras unai i dalu am waith print, deunydd hyrwyddo, stiwardio neu’r amryw o bethau mawr a bach arall sy’n hanfodol i ni cynnal y digwyddiad pwysig yma.

Gwnewch y siec yn daladwy i Rhedadeg Cyf (y cwmni nid-er-elw sy’n gweinyddu’r Ras). Gallwch ddanfon siec at y cyfeiriad yma:

Rhedadeg Ltd
d/o ‘Garreg Lwyd’
Ffordd Panglais
ABERYSTWYTH
SY23 1RY

Twitter
Yr Awr Gymraeg @yrawrgymraeg
Dysgu Cymraeg? Predictive text Cymraeg ar gael ar gyfer iPhone ac Android. Welsh predictive text boost for the lang… twitter.com/i/web/status/8…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Gwych gweld hwyl gwyl @TregaRoc - roedd @RasyrIaith yn falch iawn i gefnogi gyda grant eleni. Rociwch ymlaen Gymru! twitter.com/elinfflur/stat…
Urdd Ceredigion @UrddCeredigion
Gig gyda Al Lewis dechrau Mis Mehefin- Dewch yn llu! Croeso i bawb! Diolch @RasyrIaith am y gefnogaeth!!!! pic.twitter.com/mBLxuE73Fw
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.