Events

JULY 2016

Friday 8 End of Ras Gig!! 7.00pm Home Farm, Llandeilo. Night of fun and music, including performances by:

Elin Fflur
Baldande
Raffdam
Côr Seingar

Free admission with bar and food available. A private caravan park is nearby for £8 per night!

Come over to support the Ras and have a great time!

Organised by Menter Iaith Dinefwr

**

Thursday 7 Big Night in the Cardigan Castle! 7.20pm Castell Aberteifi – concert to celebrate the Ras arriving in Cardigan. Oranised by Cered – Menter Iaith Ceredigion.

Lowri Evans
Mari Mathias
Parti ddawns Ysgol Gynradd Aberteifi
Côr CICA

yng nghwmni Tommo, Radio Cymru; Cyngh Ellen ap Gwynn Arweinydd Cyngor Sir Ceredigin; a Clive Davies, Maer Aberteifi

in the company of Tommo, Radio Cymru; Cllr Ellen ap Gwynn Leader of Ceredigion CC, and Clive Davies, Mayor of Cardigan

**

Wednesday 6 Well-being evening with Ras yr Iaith, 7.30pm Aberystwyth Banstand Aberystwyth. Free event, in Welsh with translation.

Quick keep fit session open to all with Bridget James, followed by:

Discussion on Well-being with:

Bridget
Owain Gwynedd, S4C presenter and referee
Dic Evans, experienced runner in Wales and abroad
Steffan Hughes, paraolympian guide runner
Deian Creunant chairing.

An evening of activity, fun and talk! A warm welcome to all.

Sponsored by Aberystwyth Town Council.

JUNE 2016

Thursday 30 Bala Leg meeting, 7.30pm Canolfan Henblas

Wedesday 29 Machynlleth Leg meeting, 6.30pm, Llew Gwyn pub

Tuesday 28 Lampeter Leg meeting, 7.30pm in the Castle Green pub

Wednesday 22 Aberystwyth legf meeting, 7.30pm, Y Cŵps pub

Saturday morning 25 Dyfed-Powys Head Stewards Induction Session, 10.00 – 12.00, Gwesty’r Porth, Llandysul SA44 4QS

Saturday morning 18 Dyfed-Powys Head Stewards Induction Session, 10.00 – 12.00, Yr Atom, Stryd y Brenin, Caerfyrddin SA31 1BN

Tuesday 14 Cyfarfod Cymal Llambed, 7.30pm Tafarn y Castle Green (dim cyfarfod ar 7 Mehefin fel trafodwyd)

Wednesday 8 Aberystwyth Leg meeting, 7.30 Tafarn y Cwps

MAY 2016

dydd Sadwrn 28 Sesiwn hyfforddiant ‘Chapter 8′ i stiwardiaid Gwynedd a Chonwy yng Nghwesyll yr Urdd, Glan-llyn. d/o Iwan Hywel, Mentrau Iaith Cymru

Saturday 28 ‘Chapter 8′ Instruction course for Gwynedd and Conwy stewards, Urdd Camp Site, Glan-llyn c/o Iwan Hywel, Mentrau Iaith Cymru

Wednesday 25 Aberystwyth Leg meeting, 7.30, location to be confirmed

Tuesday 24 Cyfarfod Cymal Tregaron, 7.30pm, Tafarn y Talbot

Tuesday 17 Cyfarfod Cymal Abaeraeron, 7.30pm festri y Tabernacl, Aberaeron

Tuesday 17 Cyfarfod Cymal Llambed, 7.30pm Tafarn y Castle Green

Tuesday 17 Cyfarfod Cymal Rhydaman 7.00pm Clwb Rygbi’r Aman, Glanaman

Monday 16 Cyfarfod Cymal Llandeilo, 7.00pm  Tafarn yr Angel, Llandeilo

Monday 16 Cyfarfod Cymal Llanymddyfri, 7.30pm y King’s Head, Llanymddyfri

Monday 16 Cyfarfod Cymal Brynaman, 9.30 am – Canolfan y Mynydd Du, Brynaman

Tuesday 10 Cyfarfod Cymal Rhydaman, 6.00pm Barcud Coch, Pontaman

Tuesday 10 Cyfarfod Cymal Aberystwyth, 7.30pm festri Capel y Morfa

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Bydd ras yr iaith Wyddeleg, @Rith_Gaeilge eleni, 11-17 mis Mawrth, o Béal Feirste (Beffast) i Ciarraí (Ceri, yn y D… twitter.com/i/web/status/9…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Bydd ein chwaer ras, y @Redadeg yn dathlu 10 mlynedd eleni. Gobeithiwn bydd Cymry yno i redeg a chefnogi'r ras dros… twitter.com/i/web/status/9…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
'Sdim angen 'lwc' heno! Mae'r talent yn y tîm! Pob hwyl heno bois! #MOLVCYM #MDAWAL @FAWales pic.twitter.com/4WlQwq45cP
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.