Grantiau Ras yr Iaith

RasYrIaith2018_Baner copy

Ynghyd â chael hwyl a dangos cefnogaeth i’r Gymraeg ar ffurf weledol wych a swnllyd, mae gan y Ras bwrpas arall, sef i gasglu arian er budd y Gymraeg yn lleol. Gwneir hyn ar ffurf grant. Mae pob ceiniog mae’r trefi ble cynhelir y Ras yn ei gasglu, yn cael ei fwydo yn ôl i’r gymuned honno ar ffurf grant Ras yr Iaith.

Mae Ras yr Iaith a Mentrau Iaith Cymru yn cynnig y cyfle i fudiadau a grwpiau cymunedol  geisio am grant er mwyn hybu’r Iaith Gymraeg yn eu cymunedau.

 

Lledu’r Gair…

Heledd ap Gwynfor yn cael ei chyfweld gan Mari Grug am grantiau Ras yr Iaith ddarlledwyd ar raglen Heno 8/1/19 (ydy, mae Heledd yn fyr ac angen bocs i sefyll arno!)

cyfweliad 8.1.19

Gweinyddir grant Ras yr Iaith gan Rhedadeg Cyf, cwmni nid-er-elw. Rhif 07319257.

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
*Grant* "Ro'n wrth ein bodd cael derbyn grant yr Iaith. Roedd cael derbyn y grant yn hwb enfawr i allu prynu esgidi… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
*Grant* "Diolch am y grant dderbyniodd @YWAWR Aberystwyth. Cafwyd diwrnod buddiol i'r dysgwyr yn ein plith yn arben… twitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Shwmae a Su'mae i bawb heddiw! Diwrnod Shwmae Su'mae fel Ras yr Iaith, yn gyfle i DDATHLU'r Gymraeg #ShwmaeSumaetwitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis