Noddwyr a Rhedwyr 2018

Diolch i’r mudiadau, sefydliadau a chwmiau lleol sydd wedi noddi cymalau! Dyma nhw fesul cymal:

Gwybodaeth i’w ddiweddaru’n fuan!

Eisiau noddi? Cliciwch yma.

S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.