Archifau Blog

Gohirio Ras yr Iaith

Yn dilyn cyfarfod rhwng Ras yr Iaith ac awdurodau’r priffyrdd a’r heddlu ar 21 Awst 2013 cytunwyd i ohirio cynnal y Ras. Roedd y Ras hwyl gyfnewid dros y Gymraeg i’w chynnal rhwng 13 – 15 Medi 2013. Y tebygrwydd

Tagiwyd: , , ,
Postiwyd yn Newyddion
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis