Neges y Ras

Fel yn ein chwaer rasus fyddwn ni hefyd yn cynnwys neges arbennig y Ras y tu fewn i’r baton. Caiff y neges ei hysgrifennu gan berson amlwg Gymreig ond caiff neb weld na chlywed y neges nes diwedd y Ras. Beth fydd y neges?

Bydd y neges yma’n cael ei roi y tu fewn i Baton y Ras. Dyna lle bydd y neges yn aros wrth iddi gael ei phasio fesul cymal o law i law o ddechrau’r Ras hyd at ei therfyn. Dim ond ar ddiwedd y Ras y caiff hi ei darllen yn gyhoeddus am y tro cyntaf. Fydd y baton, fel yr iaith Gymraeg, yn cael ei phasio o berson i berson ar hyd y daith.

Rydym wrthi’n chwilio am rywun i gyfansoddi neges y ras eleni, oes gen ti ddiddordeb neu wyt ti eisiau enwebu rhywun? Cysyllta â ni.

Cyfansoddwr Neges y Baton yn 2014

“Crwt o Aberteifi ydw i,” meddai Ceri Wyn.

Ceri Wyn i Sgwennu Neges y Ras

Ceri Wyn i gyfansoddi’r Neges

“Mae’n fraint cael fy ngofyn i ysgrifennu Neges Ras yr Iaith gyntaf un. Mae’n gynhyrfus bod yn rhan o ddigwyddiad newydd sy’n cyfuno hwyl a balchder yn yr iaith Gymraeg. Mae’n wych meddwl y bydd cannoedd, os nad miloedd, o bobl yn pasio’r baton ar hyd y daith a phawb, beth bynnag eu gallu iaith, yn awyddus i weld y Ras yn ffynnu.”

Enillodd Ceri Wyn Jones Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1997, a Choron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, ac ef bellach yw Meuryn Y Talwrn ar BBC Radio Cymru. Bu’n Fardd Plant Cymru ac mae’n para i deithio ar hyd a lled y wlad (a’r tu hwnt) yn cynnal gweithdai ac yn perfformio ei waith. Astudir cerddi o’i eiddo ar gyrsiau Lefel ‘A’ a Gradd, a chyrhaeddodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, sef Dauwynebog, y rhestr fer o dri ar gyfer Llyfr y Flwyddyn 2008. Mae’n gweithio rhan amser fel Golygydd Llyfrau Saesneg i Wasg Gomer yn Llandysul, a gweddill ei amser fel awdur ar ei liwt ei hun. Mae’n briod â Catrin, ac mae ganddynt dri o feibion ac yn byw yn Aberteifi.

Fel un a chwaraeodd rygbi dros Ysgolion Cymru pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Aberteifi, mae natur ymarfer corff Ras yr Iaith hefyd yn apelio at Ceri.

“Er nad wi’n chware unrhyw gêm nawr (heblaw criced, pêl droed a rygbi ar lawnt y bac gyda’r bois), dwi’n para’n ffan mawr o chwaraeon ac mae’n dda gweld menter fel Ras yr Iaith sy’n tynnu ynghyd ‘pobl y pethe’ a ‘phobl y campau’ mewn un digwyddiad hwyliog. Mae’n dda i’r iaith ac yn dda i’n hiechyd!” esboniodd Ceri.

Mae’r arfer o ysgrifennu neges i’w rhoi yn y baton yn un sy’n digwydd ym mhob un o’r rasus iaith yn Iwerddon, Llydaw a Gwlad y Basg. Yn Iwerddon, syrthiodd y fraint o ysgrifennu neges ei ras iaith gyntaf hwy i Arlywydd y wlad, Mary McAleese.

 

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Cyfargod stiwardiaid cymal Aberystwyth heno. Criw da! Llwybr 6pm 4/7: Llys-y-brenin = Rhodfa'r Gog = Yr Hen Orsaf… twitter.com/i/web/status/1…
EUROLANG @EUROLANG
New #Welsh Govt survey finds that: 83% of non-Welsh speakers are proud of the language, 63% of non-Welsh speakers t… twitter.com/i/web/status/1…
Menter Bro Ogwr @menterbroogwr
AD|RT - Byddwn ni'n cyhoeddi pwy fydd yn arwain cymal #Porthcawl @RasyrIaith dydd GWENER yma ar Facebook a Twitter!… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis