Y Baton

Fel pob un o’n chwaer rasus, bydd baton arbennig i Ras yr Iaith. Caiff hwn ei basio o law i law ar hyd y siwrne hir. Fel y baton rydym am weld yr iaith Gymraeg yn cael ei phasio ar hyd y daith – o bentref i bentref; cenhedlaeth i genhedlaeth; siaradwr iaith gyntaf i siaradwr ail iaith; Cymro i dramorwr.

Yn wahanol i’r digwyddiadau eraill byddwn ni’n naddu baton unigryw ar gyfer pob gwahanol flwyddyn. Fel cadeiriau yr Eisteddfod Genedlaethol gobeithiwn y gallwn, maes o law, roi bri a sylw i grefftwaith Gymreig.

Crëwyd y baton gan Ysgol Gyfun Gymraeg Penweddig yn Aberystwyth. Cafodd ei noddi gan Mentrau Iaith Cymru

Twitter
Yr Awr Gymraeg @yrawrgymraeg
Dysgu Cymraeg? Predictive text Cymraeg ar gael ar gyfer iPhone ac Android. Welsh predictive text boost for the lang… twitter.com/i/web/status/8…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Gwych gweld hwyl gwyl @TregaRoc - roedd @RasyrIaith yn falch iawn i gefnogi gyda grant eleni. Rociwch ymlaen Gymru! twitter.com/elinfflur/stat…
Urdd Ceredigion @UrddCeredigion
Gig gyda Al Lewis dechrau Mis Mehefin- Dewch yn llu! Croeso i bawb! Diolch @RasyrIaith am y gefnogaeth!!!! pic.twitter.com/mBLxuE73Fw
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.