Y Wasg

Dyma’r lle i ddarllen datganiadau’r Wasg, a gweld clipiau fideos am y Ras. Byddwn yn diweddaru’r dudalen yma’n gyson. Mae croeso i chi ddefnyddio’r wybodaeth sydd ar y dudalen ond i chi beidio enllibio neb a’i ddefnyddio’n barchus. Gofynnwn i chi gydnabod i chi ddefnyddio’r wybodaeth oddi ar wefan Ras yr Iaith.

Erthygl yn datgan Ras yr Iaith, mis Mawrth 2018

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/43404368

Ymweliad Siôn Jobbins a Heledd ap Gwynfor â Llydaw fis Mai 2018.

Llydaw a’i Ras yr Iaith

Dyma bu Siôn a Heledd yn ei wneud yn Llydaw – cymryd rhan yn ras yr iaith Llydaw yn Kemper / Quimper Ar Redadeg , a mynychu cynhadledd EuroKorrika ! Braint mawr cael bod yno – ysbrydoliaeth fawr a diolch i’r holl drefnwyr – Trugarez!

Cymerwyd rhan yn Ar Redadeg sef Ras yr Iaith Llydaweg, ac yna mewn cynhadledd yn cynnwys cynrychiolwyr o rasys tebyg ar draws Ewrop. https://www.facebook.com/rasyriaith.cymru/videos/1049974065171995/

Cyfweliad Heledd ag Yvonne ar Heno, Mai 10fed, 2018

Cyfweliad gyda Heledd wedi iddi ddychwelyd o Lydaw, gan restri’r trefi y bydd y Ras yn ymweld â nhw eleni, a’r Mentrau Iaith sydd yn gyfrifol am y trefi hynny.

https://www.facebook.com/HenoS4C/videos/1757301481020018/

Cyfweliad Heledd â Shan Cothi, ar rhaglen Bore Cothi, Mai 10fed, 2018

Fideo o Ras yr Iaith 2014

 

Twitter Yr hashnod fyddwn ni’n defnyddio ar gyfer Ras yr Iaith ar Twitter yw: #rasyriaith Ein polisi yw i drydar gan fwyaf yn y Gymraeg gan drydar cyhoeddiadau pwysig yn y ddwy iaith. Mae hynny oherwydd natur y digwyddiad ond hefyd fel ffordd bositif o roi cyfle i ddysgwyr yr iaith i dynnu allan a gwneud defnydd o’r Gymraeg sydd ganddynt.  Bydd eu Cymraeg yn gwella wrth ein dilyn ar @rasyriaith!

Cysylltu

Heledd ap Gwynfor, Swyddog Datblygu Mentrau Iaith Cymru: heledd@mentrauiaith.cymru

Marged Rhys, Swyddog Datblygu Mentrau Iaith Cymru: marged@mentrauiaith.cymru

Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith: 07815 85 78 21 post@rasyriaith.org

Twitter
Hunaniaith @hunaniaith
Awydd trefnu cymal? Cysylltwch i holi pa gefnogaeth all Hunaniaith gynnig. @mentrauiaith @CyngorGwynedd pic.twitter.com/yJRKuhyltr
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Grêt gweld grant @RasyrIaith i @GwylAber yn cael ei gydnabod. Ond gwell fyth gweld gŵyl gerddorol Gymraeg newydd a… twitter.com/i/web/status/1…
Gŵyl Aber @GwylAber
Diolch o galon i @RasyrIaith am gefnogi'r ŵyl. Dyma'r mudiad cyntaf o'n cefnogi, ac yr ysgogiad i ni fynd amdani ❤️ twitter.com/RasyrIaith/sta…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis