Nawdd

Mae Ras yr iaith yn ffodus iawn i dderbyn rhoddion hael gan fudiadau a sefydliadau ledled Cymru, byddwn yn cyhoeddi rhestr ddiweddar o’n noddwyr cenedlaethol cyn bo hir.

Bydd y £50 a godir am noddi pob km hefyd yn cyfrannu tuag at cynnal Ras yr Iaith, ond mae cyfleoedd gwych i fusnesau a mudiadau eraill hefyd noddi Ras yr Iaith a dangos eu cefnogaeth i’r Gymraeg, iechyd corfforol ac ysbryd cymunedol.

Rydym yn disgwyl y bydd 3,000 – 5,000 o bobl yn rhedeg ar hyd y daith. Bydd Ras yr Iaith yn denu sylw ar y teledu, radio a’r wasg brint ac ar-lein.

Twitter
Yr Awr Gymraeg @yrawrgymraeg
Dysgu Cymraeg? Predictive text Cymraeg ar gael ar gyfer iPhone ac Android. Welsh predictive text boost for the lang… twitter.com/i/web/status/8…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Gwych gweld hwyl gwyl @TregaRoc - roedd @RasyrIaith yn falch iawn i gefnogi gyda grant eleni. Rociwch ymlaen Gymru! twitter.com/elinfflur/stat…
Urdd Ceredigion @UrddCeredigion
Gig gyda Al Lewis dechrau Mis Mehefin- Dewch yn llu! Croeso i bawb! Diolch @RasyrIaith am y gefnogaeth!!!! pic.twitter.com/mBLxuE73Fw
S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.