Nawdd

Mae Ras yr iaith yn ffodus iawn i dderbyn rhoddion hael gan fudiadau a sefydliadau ledled Cymru, byddwn yn cyhoeddi rhestr ddiweddar o’n noddwyr cenedlaethol cyn bo hir.

Bydd y £50 a godir am noddi pob km hefyd yn cyfrannu tuag at cynnal Ras yr Iaith, ond mae cyfleoedd gwych i fusnesau a mudiadau eraill hefyd noddi Ras yr Iaith a dangos eu cefnogaeth i’r Gymraeg, iechyd corfforol ac ysbryd cymunedol.

Rydym yn disgwyl y bydd 3,000 – 5,000 o bobl yn rhedeg ar hyd y daith. Bydd Ras yr Iaith yn denu sylw ar y teledu, radio a’r wasg brint ac ar-lein.

S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.