Croeso i wefan Ras yr Iaith – rhedeg dros y Gymraeg

Diolch yn Fawr! (1)

Ras yr Iaith 2023

Roedd Ras yr Iaith yn ôl wyneb yn wyneb eto eleni ar 22 Mehefin mewn 11 tref ar draws Cymru. Rhedodd 2,225 o blant, 56 o ysgolion dros y Gymraeg gan fwynhau’r diwrnod yn yr haul.

Dyma flas o’r Ras 2023.

Caerffili - Copi

 

Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis