Croeso i wefan Ras yr Iaith – rhedeg dros y Gymraeg

Diolch yn Fawr! (1)

Ras yr Iaith – mae’n ôl – Mehefin 22ain, 2023 – amdani!

Bydd Ras yr Iaith yn digwydd eleni (2023) mewn nifer o drefi ar draws Cymru.

Cysyllta gyda’r Fenter Iaith leol i gael gwybod am y Ras yn lleol i ti. Edrych yma i gael gweld dy Fenter Iaith leol di.

Taflen Ras yr Iaith_Cym

Caerffili - Copi———————————————————————————————————————————————————————

Diolch yn fawr i Mentrau Iaith Cymru am eu gwaith ymarferol yn trefnu llawer o’r Ras yn 2018. Mae ein diolchiadau i’r Mentrau Iaith unigol lle bydd y Ras yn ymweld â’u trefi – Menter Iaith Fflint a Wrecsam; Menter Iaith Bangor Menter Iaith Môn; Menter Iaith Conwy; Hunaniaith; Cered – Menter Iaith Ceredigion; Menter Iaith Sir Benfro; Menter Gorllewin Sir Gâr; Menter Bro Dinefwr; Menter Cwm Gwendraeth Elli; Menter Brycheiniog a Maesyfed; Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot; Menter Iaith Abertawe; Menter Iaith Bro Ogwr; a Menter Caerffili

Bydd y ras nesaf yn cael ei chynnal yn 2023. Cofiwch gadw llygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis