Rhedeg … yna M.A. ôl-radd mewn Polisi a Chynllunio Ieithyddol?

Mae Ras yr Iaith yn rhan anffurfiol a hwyliog o’r mudiad byd-eang i gydnabod dwyieithrwydd ac adfer ieithoedd brodorol. Wedi’r cyfan, mae’r Ras wedi ei seilio ar ddigwyddiadau tebyg llwyddiannus yn yr Iwerddon, Llydaw a Gwlad y Basg.

Ond os hoffech wybod mwy am y maes yma – maes cynllunio ieithyddol – yna mae modd dilyn cwrs M.A. ôl-radd mewn Polisi a Chynllunio Ieithyddol ym Mhrifysgol Bangor.

Mae’r rhaglen yn anelu at ymdrin ag anghenion unigolion, cymunedau a sefydliadau am ddealltwriaeth fwy soffistigedig o gynllunio iaith, yn cynnwys gwybodaeth theoretig. Cynigir y rhaglen fel MA (180 credyd), Diploma ôl radd (120 credyd) a Thystysgrif ôl radd (60 credyd) gyda’r posibilrwydd o ymadael ar ôl pob lefel.

Ymysg y modiwlau mae: Dulliau Ymchwil ym maes Addysg, Cynllunio Ieithyddol, Dysgu yn y Gweithle, Hawliau Dynol ac Amrywiaeth Gymdeithasol, Rheolaeth yn y Sector Cyhoeddus, Y Gyfraith a Datganoli yng Nghymru ac Ewrop.

Mae Prifysgol Bangor yn gallu cynnig bwrsariaethau amrywiol y flwyddyn i fyfyrwyr tuag at ffioedd dysgu’r MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol. Yn ogystal, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig bwrsariaethau amrywiol i fyfyrwyr sy’n astudio llawn amser. Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ddilyn y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, cyn belled a bo hynny’n bosib. Dyfernir y bwrsariaethau fel gostyngiad ar ffioedd y cwrs.

Mae Ras yr Iaith yn ddigwyddiad sy’n ceisio hyrwyddo’r Gymraeg sydd wedi dysgu gan brofiadau ieithoedd eraill. Fe all MA mewn Polisi a Chynllunio Ieithyddol fod yn estyniad naturiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu polisiau, yn ogystal â, rhedeg dros yr iaith Gymraeg!

Am ragor o wybodaeth:
Dr Rhian Siân Hodges (Cyfarwyddwr y Cwrs)
Ffôn: +44 (0) 1248 383034
E-bost: r.s.hodges@bangor.ac.uk
Gwybodaeth am y Cwrs: http://www.bangor.ac.uk/courses/cymraeg/post/polisiachynllunioiaith.php.cy

Tagiwyd: , , ,
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Shwmae! Su’mae! Sut bynnag chi’n ei ddweud e, defnyddiwch e! #ShwmaeSumae21 pic.twitter.com/xVn6otudoW
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Diwrnod i ddathlu amrywiaeth Ieithoedd Ewrop heddiw! Mae’r cyfandir yn gyfoethocach o’u herwydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae Ras yr Iaith Lydaweg - y @Redadeg yn rhedeg 2,020km ar draws Llydaw - dydd a nos, di-stop! Pob parch a lwc i'r… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis