Penodi Steffan Nutting i weithio i’r Ras

Penodwyd dyn lleol, Steffan Nutting, i weithio’n llawn amser gyda’r tîm sy’n trefnu Ras yr Iaith 2013.

Magwyd Steffan yn Nhal-y-bont Ceredigion ac aeth i Ysgol Penweddig cyn mynd ymlaen i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i astudio addysg cynradd. Bydd yn dechrau yn ei swydd ddysgu gyntaf gydag Ysgol Gynradd Llandysul ar ddechrau mis Medi eleni.

Steffan Nutting, penodiad newydd Ras yr Iaith

Steffan Nutting, penodiad newydd Ras yr Iaith


‘Rwy’n edrych ymlaen yn fawr am Ras yr Iaith, mae’n wych bod yn rhan o fwrlwm y trefnu. Mae llawer o’r gwaith o lunio’r llwybr eisoes wedi ei wneud gan Dic Evans sydd â phrofiad blynyddoedd o drefnu rasus. Mae cefnogaeth Cered a Chyngor Sir Ceredigion i’r Ras yn hanfodol ac mae’n dda gweld busnesau fel y Cambrian News hefyd yn ei gefnogi. Mae’r gefnogaeth i’r iaith Gymraeg i’w weld yn glir wrth drafod gyda’r mudiadau a’r unigolion di-ri sydd yn rhan o’r digwyddiad hanesyddol yma,’ meddai Steffan sy’n gefnogwr brwd o dîm rygbi’r Scarlets.

Mae 11 pwyllgor lleol wedi ei sefydlu ar hyd lwybr y Ras. Mae’r pwyllgorau hyn yn brysur yn trefnu rhedwyr, gwirfoddolwyr a dathliadau lleol.

‘Rydym yn awyddus i bobl gysylltu gyda eu pwyllgor lleol, neu gyda Cered a cymryd rhan yn y Ras, unai drwy wirfoddoli, rhedeg neu fod yn rhan o’r dathliadau. Byddwn yn llwytho fideo newydd Cân y Ras yn fuan ac yn cadarnhau pwy sy’n rhedeg yn lle. Bydd y n wych gweld y rhedwyr yn pasio baton i symboleiddio pasio’r iaith o berson i berson. ‘Pasio’r Baton , Pasio’r Iaith’ Mae digon i’w wneud … a digon o hwyl,’ ategodd Steffan sy’n adnabyddus i lawer yng nghylch mudiad y Ffermwyr Ifainc.

Tagiwyd:
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Shwmae! Su’mae! Sut bynnag chi’n ei ddweud e, defnyddiwch e! #ShwmaeSumae21 pic.twitter.com/xVn6otudoW
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Diwrnod i ddathlu amrywiaeth Ieithoedd Ewrop heddiw! Mae’r cyfandir yn gyfoethocach o’u herwydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Mae Ras yr Iaith Lydaweg - y @Redadeg yn rhedeg 2,020km ar draws Llydaw - dydd a nos, di-stop! Pob parch a lwc i'r… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis