Gohirio Ras yr Iaith

Yn dilyn cyfarfod rhwng Ras yr Iaith ac awdurodau’r priffyrdd a’r heddlu ar 21 Awst 2013 cytunwyd i ohirio cynnal y Ras. Roedd y Ras hwyl gyfnewid dros y Gymraeg i’w chynnal rhwng 13 – 15 Medi 2013. Y tebygrwydd nawr yw y caiff ei chynnal yn haf 2014.

Daethpwyd i’r penderfyniad anodd yma yn dilyn trafodaeth ar agweddau o reoli ffyrdd a sicrhau diogelwch y rhedwyr.

“Mae Ras yr Iaith wedi dal yn nychymyg pobl ar draws Bro Ddyfi, Ceredigion a thu hwnt,” meddai Siôn Jobbins, Cadeirydd y Ras.

“Mae grwpiau mor amrywiol ag ysgolion, Merched y Wawr, clybiau rygbi a phêl-droed, busnesau a chapeli wedi eu hysbrydoli i dalu £50 i noddi cilomedr o’r Ras i ddathlu’r iaith Gymraeg ond mae ei diogelwch hwy yn flaenllaw ym meddyliau trefnwyr y Ras a’r awdurdodau. Yn ystod y cyfarfod yn Aberaeron daeth yn amlwg i ni fod angen cadarnhau elfennau o’r Ras a hynny mewn amser tynn iawn iawn. Yn hytrach na ruthro drwy’r newidiadau, teimlwyd mai gwell fyddai cymeryd cam yn ôl a gohirio nes 2014,” ategodd Siôn.

Mae Ras yr Iaith wedi ei seilio ar rasus hwyl llwyddiannus eraill dros ieithoedd brodorol Llydaw, Iwerddon a Gwlad y Basg. Dyma’r tro cyntaf i ddigwyddiad mor fentrus ac uchelgeisiol fel hon gael ei chynnal yng Nghymru.

Y newyddion da yw fod trefniadau’r Ras mewn lle gan grwpiau lleol sydd wedi bod yn cwrdd ers misoedd. Yn wir, cymaint yw’r llwyddiant fod y trefnwyr nawr yn barod i adeiladu arno ac ystyried ffyrdd o ehangu’r Ras fel bod cyfle i ragor o bobl ddangos eu cefnogaeth i’r Gymraeg a chadw’n iach.

“Os ydy’r Gymraeg i ffynu mae’n rhaid i ni fod yn uchelgeisiol drosti. Mae Ras yr Iaith yn ddigwyddiad uchelgeisiol iawn ac o’r herwydd hynny mae’n bwysig ei wneud yn iawn. Mae gohirio’r Ras yn golygu fod ganddom y cyfle i’w wneud hyd yn oed yn well ac yn ehangach ei apel yn 2014 nag y byddai wedi bod ym mis Medi eleni. Rydym yn edrych ymlaen ac yn croesawu awgrymiadau gan unigolion a chymdeithasau i sicrhau y bydd miloedd o bobl yn rhedeg dros yr iaith Gymraeg yn 2014,” ategodd Siôn.

Tagiwyd: , , ,
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
Mentrau Iaith @mentrauiaith
🇧🇪v🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿HENO - pwy sy'n gyffrous?? Gwranda am y geiriau hyn! pic.twitter.com/21IMkRqkHl
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Roedd yn wych cynrychioli'r iaith Gymraeg a'i diwylliant heddiw yn y #Korrika22 2 wlad, yr un amcan: cynyd… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith @mentrauiaith
Cymraeg hanfodol ar gyfer heddi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Essential words for today (omitted 'llwy bren' intentionally 😉 ) #Cymrutwitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis