20 Mehefin 2014 – Diwrnod y Ras: 1 Diwrnod – 9 Tref!

Ry’n ni nôl! Mae’r Ras ar y gorwel – rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur – dydd Gwener 20 Mehefin 2014. Dyna’r diwrnod y bydd cannoedd, os nad miloedd o bobl, yn rhedeg yn ystod y dydd mewn 9 gwahanol dref wrth i’r baton yr iaith fynd o law i law fel sonia ein cân gan Dewi Pws.

Mae gwahoddiad i aelodau ysgolion, clybiau, busnesau a mudiadiau rhedeg a chefnogi Ras yr Iaith. Dewch yn rhan o’r hwyl!

Nid Ras gyfnewid gyffredin mo hwn ond rhediad hwyl. Does dim cystadleuaeth – dim ond gofyn i glybiau noddi i redeg 1 cilomedr gan basio baton o un cilomedr i’r llall.

Byddwn yn dechrau ym Machynlleth ben bore ac yn gorffen yn Aberteifi fin nos gan redeg drwy 7 tref arall ar hyd y ffordd.

Mae’n costio £50 i glwb, ysgol neu fusnes noddi 1km. Ond gall gymaint o aelodau’r sefydliad honno ag yr hoffech redeg y cilomedr am ddim cost ychwanegol. Ein bwriad yw gweld cannoedd o bobl ar hyd yn dydd yn rhedeg i ddangos eu cefnogaeth i’r iaith …. ac i gadw’n iach. Bydd yr elw a gesglir o’r Ras yn mynd nôl ar ffurf grantiau i hybu’r Gymraeg yng Ngheredigion, Bro Ddyfi a Dyffryn Teifi.

Mae pwyllgorau lleol yn cael eu sefydlu ar hyn o’r bryd ac rydym yn edrych am redwyr, stiwardiaid a gyrwyr … a phobl i godi posteri! Byddwn dim ond yn rhedeg yn y trefi eleni ac nid rhwng y trefi. Dyma’r amserlen yn fras gyda’r prif bobl cyswllt ym mhob ardal:

Amserlen bras Ras yr Iaith
  • 8.30am – Machynlleth (Mererid, Menter Iaith Maldwyn; Bedwyr Fychan)
  • 10.00 – Aberystwyth (Jaci Taylor; Jamie Holder, Siôn Jobbins)
  • 1.00pm – Tregaron (Dwynwen Lloyd-Llywelyn)
  • 2.00pm – Llambed (Phyl Brake, Carys Lloyd-Jones, Rhys Bebb)
  • 3.00 – Aberaeron (Owen Llywelyn, Rhodri Francis)
  • 4.00 – Cei Newydd (Owen Llywelyn, Rhodri Francis)
  • 5.00 – Llandysul (Keith Evans, Cen Llwyd, Pete Evans)
  • 6.00 – Castell Newydd Emlyn (Nia ap Tegwyn Menter Iaith Gorll Sir Gâr)
  • 7.00 – Aberteifi (Rhidian Evans Menter Iaith Sir Benfro, Rhian Medi)
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Menter Iaith Cered yn Felin-fach (01545 572350) neu post@rasyriaith.org
Edrychwn ymlaen i weld cannoedd yn rhedeg dros yr iaith! Beth allwch chi wneud? Cadwch lygad ar ein rhestr Digwyddiadau am y cyfarfodydd lleol.
Tagiwyd:
Postiwyd yn Newyddion
Twitter
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Roedd yn wych cynrychioli'r iaith Gymraeg a'i diwylliant heddiw yn y #Korrika22 2 wlad, yr un amcan: cynyd… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith @mentrauiaith
Cymraeg hanfodol ar gyfer heddi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Essential words for today (omitted 'llwy bren' intentionally 😉 ) #Cymrutwitter.com/i/web/status/1…
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Wedi smashio fe / fo 🙌🏻🙌🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Llongyfarchiadau @Urdd a phenblwydd HAPUS! twitter.com/Urdd/status/14…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis