Welcome to our website – Ras yr Iaith – race for the Welsh language

Diolch yn Fawr! (1)

Ras yr Iaith 2023

Ras yr Iaith was back this year as a live event on 22nd of June in 11 towns all over Cymru. 2,255 children from 56 school had a good time in the sunshine running for the Cymraeg (the Welsh language).

Check out how it went here.

Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis