2016

Here are some who were successful in receiving the Ras yr Iaith 2016 grant.

Gwydion ap Wynn, Y Dref Werdd Project Manager:

“Receiving the financial grant from Ras yr Iaith was a great help to Y Dref Werdd as we organised our community event, Bwrlwm Bro in 2017. The money went towards creating a very successful day for the residents of Bro Ffestiniog, promoting the Welsh language and the work of our project and other organisations. Applying for the funding was very easy and I would encourage any other enterprise to apply and to promote the language. ”

Dylan Lewis, Head of the Welsh Department at Ysgol Uwchradd Dyffryn Aman school:

“Pupils at the school were delighted to take part in the Ammanford Stage of Ras yr Iaith and to be part of a Welsh language event that was so visible to everyone in the area. Last year we held AMANWYL, a day of fun Welsh activities for year nine pupils. The money ensured that we were able to invite Mari Mathias to perform, and Marc Griffiths to commentate in Welsh during the day, facilitating the arrangements and ensuring that the Welsh language was prominent and audible. Applying for the grant was easy. We found the form on the website, noted on it our plans for promoting the Welsh language, and returned it by the closing date. Within a few weeks, we received the good news by email that we were receiving £ 400! Amazing. ”

ORGANISATIONS TO RECEIVE RAS YR IAITH GRANTS:

Day 1 Area (Gwynedd and Conwy County):
Menter Iaith Bangor
Dawns i Bawb
Partneriaeth Ogwen
Corwst
Ymgyrch Llanrwst
Y Dref Werdd
Ysgol y Moelwyn
Clwb Rygbi Merched y Bala
Urdd Meirionydd
Sesiwn Fawr Dolgellau
Cylch Meithrin Dysynni

Day 2 Area (Ceredigion):
Cwmni Theatr Arad Goch
Dolen Teifi Llandysul
Eisteddfod Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Theatr Troedyrhiw Llanbed
Cylch Meithrin Talybont
Fforwm Ieuenctid Ceredigion
Cylch Meithrin Aberystwyth
Geidiaid Aberteifi
Merched y Wawr Castell Newydd Emlyn
Clwb Hoci Llandysul
Clwb Ffermwyr Ifanc Trefgaron
Cantorion Aberystwyth
Ysgol Gyfun Aberaeron
Gŵyl y Cynhaeaf
Cylch Meithrin Pontrhydfendigaid
TregaRoc
Eisteddofd Tregaron
Merched y Wawr Mynach
Gŵyl Nol a Mlan
Cylch Meithrin Felinfach

Day 3 Area (Pembrokeshire and Sir Gâr):
Cylch Meithrin Dinbych y Pysgod
Merched y Wawr Ffynonygroes
Eisteddfod Crymych
Gŵyl y Gwter Fawr Rhydaman
Dawnswyr Penrhyd Rhydaman
Ysgol Dyffryn Aman
Cylch Meithrin Llanybydder
Pwyllgor Shwmae Sir Benfro
Clwb Ieuenctid Glanaman
Urdd Port Talbot
Gŵyl Hanes i Blant
Ysgol Bro Ingli
Ysgol y Preseli
Cylch Meithrin Drefach Felindre

Twitter
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Angen i bawb ddod allan i ddangos BALCHDER yn ein hiaith yn ein Ras yr Iaith nesaf 👊 #cyfrifiad2021
Ras yr Iaith @RasyrIaith
Parch 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Mentrau Iaith @mentrauiaith
C'moooooon @FAWales CYMRU! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿v🇧🇦 Byddwn yn gweiddi yn groch o bob cornel o'r wlad! HENO! Some words to get you… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis