2023

Prif noddwr Ras yr Iaith eleni ydy Dŵr Cymru – diolch enfawr iddynt.

Mae gan Dŵr Cymru wasanaeth Cymraeg ragorol i dy alluogi di i dderbyn y wybodaeth orau yn dy iaith di – cer draw i’w gwefan dwrcymru.com er mwyn pori drwyddo.

Dŵr Cymru

Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis