Ras123

Codi miloedd o bunnau at elusennau’r Byrddau Iechyd

Rhaid oedd gohirio Ras yr Iaith dros flynyddoedd Covid-19. Fe wnaethom ni gynnal Ras123 – Ras rhithiol gasglodd miloedd o bunnau at elusennau’r Byrddau Iechyd ar draws Cymru!

Helpwch ni i godi arian at iechyd cymunedol yng Nghymru mewn 1, 2, 3! Mwy yma

https://www.youtube.com/watch?v=ogDXKL7zwF4&list=PLW0utsYDGQESBB_-G_7KvsLAJQX_kU9v0

Dyma flas o’r Ras123:

https://www.youtube.com/watch?v=TCv0hizeoA8&list=PLW0utsYDGQESBB_-G_7KvsLAJQX_kU9v0&index=2

Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis