Llwybr y Ras

Cynhelir y Ras yr Iaith 2018 dros 3 diwrnod; dydd Mercher i ddydd Gwener, 4 – 6 Gorffennaf, 2018.

RasYrIaith2018_Baner copy

 

Bydd y Ras yn rhedeg ar gyflymdra cyfartalog o 9km yr awr (6 milltir yr awr) – cyflymdra digon hamddennol. Rydym yn rhedeg drwy ganol y trefi – cyfuniad o briffyrdd y dref a’r strydoedd cefn. Nid ydym yn rhedeg rhwng y trefi – caiff y baton ei drosglwydd o dref i dref yn Fan y Ras. Does dim rhaid bod yn redwr profiadol ond disgwylir fod pawb sy’n rhedeg fod yn iach a ddim yn dioddef o unrhyw anhwylderau i’r galon. Mae’n rhaid rhedeg, nid oes modd cerdded na mynd ar gefn beic.

Bydd cerbyd blaen yn sicrhau fod y rhedwyr yn y man iawn a’r amser iawn cyn fod y Ras ei hun yn cyrraedd. Bydd fan y Ras yn cadw digon o swn ac hwyl fel fod y rhedwyr a thrigolion y fro yn gwybod fod y Ras wedi cyrraedd a bod y Gymraeg yn fyw! Byddwn yn gwerthfawrogi cyfraniad rhedwyr profiadol gall redeg sawl km ac felly cadw trefn ar y Ras a sicrhau fod Ras yn symud yn ei flaen ac yn cadw ar amser. Digoleir y rhedwyr o’r cefn gan fws mini y Ras sydd yn cynnwys Meddyg y Ras, Dr Richard Edwards, Aberystwyth.

Byddwn yn llwytho mapiau o lwybr y Ras yn y trefi gwahanol dros yr wythnosau nesaf. Cadwch lygad ar y dudalen hon. Dilynwch ni ar Twitter (@rasyriaith) a Facebook am y newyddion ddiweddaraf.

Diwrnod 1 – Dydd Mercher, Gorffennaf 4ydd

Tref Amser Lleoliad Cyswllt
Wrecsam 09:30 Llwyn Isaf Menter Iaith Fflint a Wrecsam – 01352 744040
Porthaethwy 11:45 Tafarn yr Antelope (dros bont Menai) Menter Iaith Môn – 01248 725700
Bangor 12:40 Wrth y cloc, Stryd Fawr Menter Iaith Bangor – 01248 370050
Llanrwst 14:25 Canolfan Glasdir Menter Iaith Conwy – 01492 642357
Machynlleth 16:30 Canolfan Glyndŵr Menter Iaith Maldwyn – 01686 610010
Aberystwyth 18:00 Marine Terrace ar y Prom Cered – 01545 572350

Diwrnod 2 – Dydd Iau, Gorffennaf 5ed

Tref Amser Lleoliad Cyswllt
Hwlffordd 09:30 Picton Place Menter Iaith Sir Benfro – 01239 831129
Caerfyrddin 11:00 Eglwys San Pedr Menter Gorllewin Sir Gar – 01239 712934
Rhydaman 13:00 32 Stryd y Cei Menter Bro Dinefwr – 01558 825336
Llanelli 14:15 Sunken Gardens Menter Cwm Gwendraeth Elli – 01269 871600

Diwrnod 3 – Dydd Gwener, Gorffennaf 6ed

Tref Amser Lleoliad Cyswllt
Ystradgynlais 09:30 Ysgol Maes y Dderwen Menter Iaith Brycheiniog a Maesyfed – 07776 296267
Pontardawe 10:30 Ysgol Gymraeg Pontardawe Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot – 01639 763819
Clydach 11:30 Ysgol Gynradd Gellionnen Menter Iaith Abertawe – 01792 460906
Porthcawl 13:30 Eastern Promenade Menter Iaith Bro Ogwr – 01656 732200
Caerffili 18:00 Castell Caerffili Menter Iaith Caerffili – 01443 820913
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis